ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง (ชั้น 1) สำนักงานเทศลบาลตำบลสันกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    04/03/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294