ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ ดังนี้ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด , เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 5 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2557
 • หมดเขต    03/03/2557
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294