ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวม ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานอำนวยการ(พัสดุ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2557
 • หมดเขต    04/03/2557
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294