ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระค่าไฟโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ประจำปี 2557 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารงานทั่้วไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2557
 • หมดเขต    20/02/2557
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294