ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเรือกระทง 12 ฝีพาย
 •     เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อเรือกระทง 12 ฝีพาย โดยใช้วัสดุจากไม้เนื้อแข็งทั้งลำ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ความกว้างของตัวเรือ 0.72 เมตร ท้องเรือหนา 3.00 เซนติเมตร ขอบบนหนา 2.5 เมตร มีกระทงนั่ง จำนวน 17 กระทง ตัวเรือใช้สีประดูแดง กาบเรือสีแดง พร้อมอุปกรณ์ไม้พาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   24/02/2557
 • หมดเขต    27/02/2557
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294