ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
 •     เทศบาลตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขะจาน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   23/06/2551
 • หมดเขต    27/06/2551
 • อ่าน   627
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294