ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรัปบปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการเป็นอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 •     คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกวดราคาจ้างปรัปบปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการเป็นอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   23/06/2551
 • หมดเขต    23/06/2551
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294