ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารที่ทำการสถานีภูธรเมืองเชียงใหม่
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารที่ทำการสถานีภูธรเมืองเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการงานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/02/2557
 • หมดเขต    27/02/2557
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294