ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำสำหรับเด็ก
 •     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557 และดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.Chiangmai.go.th
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2557
 • หมดเขต    05/03/2557
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294