ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   23/06/2551
 • หมดเขต    30/06/2551
 • อ่าน   649
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294