ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     เทศบาลตำบลหนอง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 , เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก , เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องสำรองไฟ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนอง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2557
 • หมดเขต    12/03/2557
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294