ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝากใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2557
 • หมดเขต    10/03/2557
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294