ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
 •     กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 8 คัน โดยวิธีประมูลปากเปล่า ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3
 • หน่วยงาน    กรมสรรพสามิต
 • วันที่ประกาศ   01/03/2557
 • หมดเขต    12/03/2557
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294