ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ในการบริการประชาชนภายในตำบลสบเตี๊ยะ จำนวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 4 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2557
 • หมดเขต    12/03/2557
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294