ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/03/2557
 • หมดเขต    28/02/2557
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294