ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2557
 • หมดเขต    03/03/2557
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294