ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 •     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าใช้การแล้ว จำนวน 4 รายการ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าโรงละครวิทยาลัยฯ ผู้สนใจขอดูสภาพและรับเงื่อนไขในการประมูลราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2551
 • หมดเขต    07/07/2551
 • อ่าน   669
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294