ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •      เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7995
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2557
 • หมดเขต    14/03/2557
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294