ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0103
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2557
 • หมดเขต    13/03/2557
 • อ่าน   298
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294