ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 418
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2557
 • หมดเขต    13/03/2557
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294