ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
 •     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 เมตร หนา 0.02 เมตร จำนวน 2 ช่วง พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ประติ ปิด-เปิดน้ำ ลงลำเหมืองดง บริเวณหลังโรงงานอาหารภาคเหนือ หมู่ที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
 • วันที่ประกาศ   23/06/2551
 • หมดเขต    02/07/2551
 • อ่าน   615
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294