ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 •     เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7356
 • หน่วยงาน    เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2557
 • หมดเขต    17/03/2557
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294