ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล
 •     เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 6 นิ้ว ลึก 300.00 เมตร หรือปริมาณสูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    21/03/2557
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294