ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำการขุดละขนส่งลูกรัง
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการขุดละขนส่งลูกรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดรคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    13/03/2557
 • อ่าน   325
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294