ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2551
 • หมดเขต    27/06/2551
 • อ่าน   623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294