ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน , ก่อสร้างลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล้อ บ้านแม่ก๊ะเปียง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    25/03/2557
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294