ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 , บ้านเมืองก๋าย หมู่ 2 , บ้านออบหมู่ 3 , บ้านเหล่า หมู่ 4 , บ้านเงาะ หมู่ 5 , บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    25/03/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294