ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
 •     ้เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน อสม.ต.ป่าไผ่ ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนและทรัพย์สิน ้เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-1542 ต่อ 24
 • หน่วยงาน    ้เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    14/03/2557
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294