ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา เก็บขนและกำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลริมเหนือ ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา เก็บขนและกำจัดขยะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลริมเหนือ ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-9184
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลริมเหนือ ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    19/03/2557
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294