ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327 2740
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    19/03/2557
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294