ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา งานพัสดุ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    13/03/2557
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294