ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจำลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด
 •     วิทยาลัยเทคนิคสารภี ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจำลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-3301(ส่งมาช้า)
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคสารภี ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    04/03/2557
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294