ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
 •     เทศบาลตำบลเชียงดาว ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงดาว ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-6023 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชียงดาว ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2557
 • หมดเขต    19/03/2557
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294