ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บูรณะทางผิวแอสฟัลท์
 •      แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1219 แม่เทย-ทุ่งหัวช้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที ่0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   13/03/2557
 • หมดเขต    17/03/2557
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294