ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื้อสารข้อมูลภายใน
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมูลเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื้อสารข้อมูลภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลัง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2557
 • หมดเขต    14/03/2557
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294