ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดิน อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1167 ต่อ 33
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดิน อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2557
 • หมดเขต    21/03/2557
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294