ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหริ
 •     เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สาภี เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทำศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหริ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สาภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-3361 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สาภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2557
 • หมดเขต    25/03/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294