ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาธิตรังสิตเชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาธิตรังสิตเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2557
 • หมดเขต    21/03/2557
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294