ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 44 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่ฃวไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2557
 • หมดเขต    31/03/2557
 • อ่าน   420
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294