ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่2)
 •     เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่2) , จ้างเหมาก่อสร้างรั้คอนกรีตเสริมเหล็ก, จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-2432
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2557
 • หมดเขต    28/03/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294