ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557
 •     โรงเรียนบ้านป่าตาล อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าตาล อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 08-6923-1310
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านป่าตาล อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    31/03/2557
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294