ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ลานคอนกรีตหมู่บ้านศิริเกษม
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ลานคอนกรีตหมู่บ้านศิริเกษม โดยการปูหญ้าเทียมขนาดพื้นที่ประมาณ กว้าง 17.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421 ต่อ 114
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    24/03/2557
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294