ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่งจากเอกชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่งจากเอกชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ทีี 0-5312-1171 (เอกสารมาช้า)
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    13/03/2557
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294