ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อชุดเดียวกัน)
 •     เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อชุดเดียวกัน) เครื่องคอมพิวเตอร์ 7 ชุด, เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟ้า 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-5044
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    27/03/2557
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294