ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องรีดตะกอนชนิดสายพาน , กล้องส่องความร้อน , เครื่องวัดความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 3 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3136
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    03/04/2557
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294