ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารได้ที่ งานจัดว์้อ/จ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9137
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    27/03/2557
 • อ่าน   294
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294