ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ มช.
 •     คณะรัฐศาสตร์และรีฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ มช. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะรัฐศาสตร์และรีฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2956
 • หน่วยงาน    คณะรัฐศาสตร์และรีฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    25/03/2557
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294