ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สรรหาบริษัทรับประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2557
 •     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ สรรหาบริษัทรับประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-1075
 • หน่วยงาน    โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    28/03/2557
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294