ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่โจ้ใต้-เขื่อนพลังน้ำแม่มาว
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่โจ้ใต้-เขื่อนพลังน้ำแม่มาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-8323 ต่อ 417
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/03/2557
 • หมดเขต    28/03/2557
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294