ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องส่วนงานบริการคดีนักท่องเที่ยว
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องส่วนงานบริการคดีนักท่องเที่ยว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลัง ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1901
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/03/2557
 • หมดเขต    21/04/2557
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294